Artikelen door martijn

De rol van de moderne accountant

Een ondernemer moet doen waar hij goed in is. Boekhouden? Dat is alleen maar sores, maar wel een noodzakelijk kwaad. De rol van de accountant? Hij neemt graag deze sores op zich en zorgt voor een deugdelijke jaarrekening, fiscale aangiften en juiste toepassing van waarderingsgrondslagen. Maar ja, dan blijkt de accountant toch weer een kostenpost […]

Bedrijfsopvolging bij vastgoed

Ook bij schenking en vererving van een vastgoedonderneming kunt u onder omstandigheden gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat blijkt uit twee recente uitspraken van de belastingrechter. De bedrijfsopvolgingsregeling stelt onder voorwaarden de schenking en de vererving van ondernemingsvermogen vrij van schenk- en erfbelasting.Tot een bedrag van € 1.055.022 (2015) bedraagt de vrijstelling 100%. Het meerdere is […]

Verhoging heffingsvrij vermogen ouderen afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de verhoging van de vrijstelling voor ouderen. Vanaf dat moment hebben zij alleen nog recht op de standaard vrijstelling van € 21.330 per persoon. Dit betekent dat ouderen in 2016 tot wel € 678 meer belasting gaan betalen. Over spaartegoeden en andere beleggingen bent u 1,2% inkomstenbelasting ver- […]

Toch aftrek kinderalimentatie

Bij een echtscheiding worden vaak ook afspraken gemaakt over kinderalimentatie. De betaalde bedragen konden tot en met 31 december 2014 in aftrek worden gebracht op het inkomen. De Belastingdienst betaalde dus een stukje mee. Vanaf 1 januari 2015 is deze aftrek vervallen. Het is wel mogelijk om de toekomstig verschuldigde kinderalimentatie als schuld op te […]

Paramedici toch vrijgesteld

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze zomer een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de btw­vrijstelling voor diensten van (para­)medici. Volgens de Nederlandse wet is die vrijstelling alleen van toepassing op diensten verricht door medici die zijn opgenomen in de Wet BIG. Dit voorjaar bepaalde de Hoge Raad echter dat ook […]

VAR wordt afgeschaft

Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Dat betekent dat het systeem van de VAR per 1 januari 2016 wordt afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de vrijwarende werking van de VARwuo en de VAR-dga voor naheffing van loonheffingen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die zekerheid willen over de beoordeling van hun […]

Wijzigingen autobelastingen

Op 19 juni 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de autobelastingen (Autobrief II). Hierin staan plannen voor de bijtelling privégebruik auto in de loon- en inkomstenbelasting, de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Hij wil de autobelastingen eenvoudiger en duurzamer maken door de […]

Wat moet u bewaren?

Ondernemers zijn verplicht hun administratie zeven jaar te bewaren. Doen zij dat niet, dan kunnen zij te maken krijgen met omkering van de bewijslast. De ondernemer moet bewijzen dat een aanslag onjuist is. In twee procedures heeft de Hoge Raad onlangs bepaald welke gegevens moeten worden bewaard en wat de gevolgen zijn voor de bewijslast […]

Verliesverrekening houdster- en financieringsmaatschappij

Er is een wetsvoorstel ingediend voor de vennootschapsbelasting waardoor de mogelijkheid om verliezen van zogenoemde houdster­ en financieringsmaatschappijen te verrekenen, verder wordt beperkt. Van een houdster- of financie- ringsmaatschappij is sprake als de activiteiten van een vennootschap gedurende (nagenoeg) het hele jaar (nagenoeg) uitsluitend bestaan uit het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden […]

Crisisheffing in strijd met Europees recht?

Advocaat-Generaal (A-G) Wattel adviseert de Hoge Raad te besluiten dat de crisisheffing 2013 in strijd is met Europees recht. In 2013 en 2014 hebben veel werkgevers bezwaar gemaakt tegen de betaling van de crisisheffing.Tot nu toe hebben rechters over het algemeen geoordeeld dat die crisisheffing niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de […]