Stichting die ANBI’s faciliteert is geen ANBI

Een stichting zamelt via een website geld in voor goede doelen. De stichting stort ontvangen schenkingen door aan die goede doelen en ontvangt daar dan een percentage van. Volgens de Hoge Raad is de stichting geen ANBI omdat deze niet een algemeen belang dient.

Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer

Op 12 april 2016 is het Wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen door de Tweede Kamer. Belangrijke aanpassing ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel is dat ook voor PHEV’s al vanaf 1 januari 2017 de bijtelling 22% bedraagt.

Dat betekent dat van 2017 tot en met 2020 voor auto’s zonder CO2-uitstoot een bijtelling van 4% geldt en voor alle andere auto’s een bijtelling van 22%. Voortaan moet na de eerste periode van 60 maanden nadat de auto voor het eerst op kenteken is gezet, ieder jaar opnieuw het percentage worden beoordeeld. Op grond van voorgesteld overgangsrecht moet dat ook gaan gelden voor auto’s van vóór 1 januari 2017. Onder de huidige regeling gaat na een periode van 60 maanden iedere keer een nieuwe periode van 60 maanden in.

Andere aanpassingen in het wetsvoorstel:

MRB
Om de PHEV’s voor de Nederlandse tweedehandsmarkt aantrekkelijker te maken blijft het halftarief van toepassing tot en met 2020. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was voorgesteld om met ingang van 1 januari 2019 het halftarief om te zetten naar een driekwarttarief.

BPM
De voorgestelde verlaging van de BPM tot en met 2020 met 12 procent gaat niet gelden voor de dieseltoeslag. Daardoor daalt de BPM op nieuwe dieselauto’s minder snel dan de BPM op benzineauto’s en wordt het verschil tussen beide categorieën alleen maar groter. Onze verwachting is dat de Eerste Kamer akkoord zal gaan met het wetsvoorstel.

Geen bijtelling, toch een kilometeradministratie?

Stel dat u of een van uw werknemers een auto van de zaak rijdt waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 25%. Als u de bijtelling wenst te voorkomen, dan moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Als uit die kilometeradministratie blijkt dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt, dan blijft de bijtelling achterwege. De bijtelling kan ook worden voorkomen door een auto te rijden waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 0%. Dit zijn auto’s met een CO2-uitstoot van 50 gram/kilometer of minder, die voor 1 januari 2014 op kenteken zijn gezet. Onder voorwaarden blijft dit percentage 60 maanden gelden. Omdat het bijtellingspercentage 0% is, hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden. Dat scheelt een hoop administratief gedoe. Maar wat nu als u gedurende het jaar van auto wisselt? Moet u dan toch een kilometeradministratie bijhouden? Daarover heeft Gerechtshof Amsterdam onlangs uitspraak gedaan.

De werknemer had in die casus in de eerste helft van het jaar een auto van de zaak waarop het bijtellingspercentage van 25% van toepassing was. In die periode had de werknemer niet privé gereden en keurig een kilometeradministratie bijgehouden. Daarmee was de werknemer gestopt toen hij een nieuwe auto kreeg waarvoor het bijtellingspercentage van 0% gold. Vervolgens kreeg de werkgever een naheffing loonbelasting over het eerste half jaar, omdat de werknemer niet had aangetoond dat hij niet meer dan 500 privékilometers had gereden in het jaar. Gerechtshof Amsterdam gaf de inspecteur daarin gelijk. Als een werknemer in de loop van een kalenderjaar achtereenvolgens verschillende auto’s rijdt, moet hij aan kunnen tonen dat hij in dat jaar met de auto’s samen niet meer dan 500 privékilometers heeft gereden. Omdat de werknemer halverwege het jaar was gestopt met de kilometeradministratie kon hij dat niet aantonen.