Reparatie bedrijfsopvolging leidt tot overkill

De voorgestelde “reparatie” voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet en de inkomstenbelasting zijn naar de mening van het RB geen “reparatie” maar een verkapte manier om belasting te heffen. De Hoge Raad heeft eerder duidelijk aangegeven dat de bedrijfsopvolgingsregelingen ook geldt voor kleine belangen. Door de wet aan te passen, wordt simpelweg een streep gezet door de ongewenste uitspraak van de Hoge Raad. De aanscherping van de regels leidt tot “overkill”.

BTW bij oninbare vorderingen eerder terug te vragen

Het Register Belastingadviseurs is in het algemeen positief over de voorgestelde regels voor de vereenvoudigde teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen. Voorzitter Wil Vennix van het Register Belastingadviseurs: “De huidige systematiek was al jaren een doorn in het oog van veel ondernemers. Ze moesten vaak lang wachten voor zij de afgedragen btw konden terugvragen. Nu kunnen zij hun teruggaaf eerder krijgen. Toch zijn er nog aandachtspunten in de voorgestelde regeling. Het overgangsrecht leidt tot een verschil in behandeling van enerzijds de teruggaaf van afgedragen btw (crediteur) en anderzijds de herziening van eerder afgetrokken btw (debiteur). Mogelijk is deze discrepantie in strijd met de btw-richtlijn.”

Kritiek op Belastingplan 2017

Het Belastingplan 2017 laat veel te wensen over. Het kabinet laat vooral ondernemers in de steek als het gaat om de afschaffing van pensioen in eigen beheer.

Voorzitter Wil Vennix van het Register Belastingadviseurs: “Het kabinet laat kansen liggen om het pensioen in eigen beheer soepel af te wikkelen. Het kabinet biedt dga’s de mogelijkheid om het pensioen premievrij te maken, om te zetten in een spaarregeling of om af te kopen. Een groot deel van de dga’s wil af van het pensioen in eigen beheer, wat alleen kan door het pensioen volledig af te kopen. In een aantal gevallen hebben de pensioen-bv’s daar geen liquiditeiten voor. Deze pensioen-bv’s en hun dga’s blijven daardoor ongewenst zitten met pensioen in eigen beheer. Het kabinet laat deze dga’s in de steek.”

Deze dga’s zouden graag de mogelijkheid hebben om af te zien van hun pensioen in eigen beheer. Het RB pleit daarom voor een aanpassing van het overgangsrecht, zodat een grotere groep daarvan gebruik kan maken en de problemen met het pensioen in eigen beheer sneller zijn opgelost.

Subsidie voor betrokken medewerkers

Voor ieder bedrijf is het belangrijk dat medewerkers blijven inspelen op de ontwikkelingen en de veranderingen in de organisatie. Voor organisaties die werk maken van onder andere betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers is nu een subsidie beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om medewerkers op korte én lange termijn inzetbaar te maken en te houden. Binnen ons KZ Netwerk hebben wij een adviseur die u hierin kan begeleiden. Lees meer op de website van Marktvitaal.