Activeer uw digitale postbus

Onlangs is het Wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel maakt de weg vrij voor de Belastingdienst om berichten alleen nog digitaal te verzenden.

Nu worden bijvoorbeeld toe- slagbeschikkingen zowel elek- tronisch als schriftelijk verzonden. Door de wetswijziging krijgt u de toeslagbeschikkingen, die eind 2015 worden vastgesteld, alleen nog digitaal toegezonden. Weet u hoe u deze berichten kunt ontvangen? Belastingplichtigen vanaf 14 jaar hebben een digitale brievenbus bij de overheid. Deze brievenbus is te vinden op www.mijnoverheid.nl. Op deze website kan (via de eigen DigiD) de digitale brievenbus worden geopend. De toeslagbeschikkingen (en op termijn ook andere berichten van de Belastingdienst) worden in deze brievenbus geplaatst. Als u wilt weten wanneer een bericht wordt geplaatst in de brievenbus, dan kunt u dit op de website aangeven door bijvoorbeeld uw emailadres in te stellen. Zodra een bericht is geplaatst, ontvangt u daarover een emailbericht. U moet dus zelf regelmatig uw brievenbus controleren of uw instellingen aanpassen. Houdt u er rekening mee dat u niet langer schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van uw toeslagbeschikkingen voor het jaar 2016.