Bedrijfsopvolging bij vastgoed

Ook bij schenking en vererving van een vastgoedonderneming kunt u onder omstandigheden gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat blijkt uit twee recente uitspraken van de belastingrechter.

De bedrijfsopvolgingsregeling stelt onder voorwaarden de schenking en de vererving van ondernemingsvermogen vrij van schenk- en erfbelasting.Tot een bedrag van € 1.055.022 (2015) bedraagt de vrijstelling 100%. Het meerdere is voor 83% vrijgesteld. Voor de betaling van de belasting over het niet-vrijgestelde deel (17%) kunt u 10 jaar uitstel van betaling krijgen.

De vrijstelling is alleen van toepassing op het ondernemingsvermogen. Worden aandelen geschonken in een bv waarvan de bezittingen uit beleggingen bestaan, dan is de vrijstelling niet van toepassing.Volgens de Belastingdienst is een vastgoedonderneming een belegging, waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast op een vastgoedonderneming.

In eerdere uitspraken oordeelde de rechter al dat de bedrijfopvolgingsre- geling wel kan worden toegepast op een vastgoedonderneming, als de fei- telijk verrichte werkzaamheden meer inhouden dan normaal actief vermo- gensbeheer. Ook uit twee nieuwe uitspraken (rechtbank Den Haag en gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) blijkt dat de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing kan zijn op vastgoedondernemingen. In beide gevallen ging het om zeer omvangrijke vastgoedportefeuilles. In de procedure voor rechtbank Den Haag bestonden de werkzaamheden naast verhuur uit beheer, administratie en projectontwikkeling. In de procedure voor het hof Arnhem/Leeuwarden bestond de onderneming uit een commerciële, juridische en administratieve afdeling en een eigen technische dienst.Tegen de uitspraak van het hof is cassatie aangetekend.Wordt vervolgd.