Beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de gemeenschap van goederen wordt beperkt tot vermogen dat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven. Het wetsvoorstel gaat naar de Eerste Kamer.