BTW bij oninbare vorderingen eerder terug te vragen

Het Register Belastingadviseurs is in het algemeen positief over de voorgestelde regels voor de vereenvoudigde teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen. Voorzitter Wil Vennix van het Register Belastingadviseurs: “De huidige systematiek was al jaren een doorn in het oog van veel ondernemers. Ze moesten vaak lang wachten voor zij de afgedragen btw konden terugvragen. Nu kunnen zij hun teruggaaf eerder krijgen. Toch zijn er nog aandachtspunten in de voorgestelde regeling. Het overgangsrecht leidt tot een verschil in behandeling van enerzijds de teruggaaf van afgedragen btw (crediteur) en anderzijds de herziening van eerder afgetrokken btw (debiteur). Mogelijk is deze discrepantie in strijd met de btw-richtlijn.”