De rol van de moderne accountant

Een ondernemer moet doen waar hij goed in is. Boekhouden? Dat is alleen maar sores, maar wel een noodzakelijk kwaad. De rol van de accountant? Hij neemt graag deze sores op zich en zorgt voor een deugdelijke jaarrekening, fiscale aangiften en juiste toepassing van waarderingsgrondslagen. Maar ja, dan blijkt de accountant toch weer een kostenpost te zijn.

De rol van de accountant wordt steeds meer een financieel directeur van de ondernemer. Hij zorgt voor de informatiestromen die de ondernemer nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen maar nog meer om weloverwogen beslissingen te nemen. Je ziet dan ook steeds meer dat de jaarrekening en fiscale aangiften een sluitstuk zijn van de werkzaamheden. De accountant is als financieel directeur verantwoordelijk voor het monitoren van de financiële positie van de ondernemer. Ook de performance van de onderneming zal hierbij een nadrukkelijke rol spelen. Waanneer de ondernemer de accountant voorziet van tijdige en actuele data kan de accountant tijdig in actie komen voor gerichte (bedrijfs)advisering.

“Met het online samenwerken kun je continu in verbinding staan met je accountant”

Gelukkig zijn er tegenwoordig volop software mogelijkheden aanwezig om de informatiestromen tijdig inzichtelijk te brengen. Denk aan de scan-en-herken software waarbij in- en uitgaande facturen realtime verwerkt kunnen worden. Ook de verwerking van de bankmutaties is nog maar een koud kunstje. Wanneer de instellingen goed staan, is het matchen van de betalingen met de in- en uitgaande facturen en de koppeling aan de juiste grootboekrekeningen snel gedaan. Met het online samenwerken kun je continu in verbinding staan met je accountant. Het begint dus allemaal bij het goed inrichten van de administratie op maat voor de onderneming. Als accountant ben je op een gegeven moment een helpdesk voor je klant. Wanneer je dan ook nog eens een snel antwoord kunt geven aan je klant, ben je helemaal het mannetje.

Nu de administratie realtime bijgewerkt is, kun je je als coach van de ondernemer onderscheiden. Je hebt alle informatie om de ondernemer echt inzicht te bieden in zijn wereld. Denk hierbij aan omzet per klant, gerealiseerde marges, waar verdien ik aan en waar laat ik geld liggen, welke klanten moet ik knuffelen en welke klanten hebben een schop onder hun kont nodig, hoe ontwikkel ik mij t.o.v. de (meerjaren) begroting, wat doet de liquiditeit bij een grote investering?