Commissie beoordeling modelovereenkomsten

Staatssecretaris Wiebes heeft een Commissie ingesteld die zal onderzoeken of de beoordelingen door de Belastingdienst van (model) overeenkomsten in het kader van de Wet DBA juist zijn. De Commissie krijgt toegang tot alle voorgelegde (model)overeenkomsten, maar bepaalt zelf welke worden beoordeeld. De Commissie kan aanbevelingen doen.