Crisisheffing in strijd met Europees recht?

Advocaat-Generaal (A-G) Wattel adviseert de Hoge Raad te besluiten dat de crisisheffing 2013 in strijd is met Europees recht.

In 2013 en 2014 hebben veel werkgevers bezwaar gemaakt tegen de betaling van de crisisheffing.Tot nu toe hebben rechters over het algemeen geoordeeld dat die crisisheffing niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarom hebben zij de bezwaren van de werkgevers tegen de crisisheffing afgewezen.

De A-G is echter van mening dat de crisisheffing 2013 wel in strijd is met het EVRM en adviseert de Hoge Raad daarom tegemoet te komen aan de bezwaren van de werkgevers. Dat geldt echter alleen voor de gevallen waarin het loon van de werknemer de grens van € 150.000 al vóór 25 mei 2012 had overschreden. In alle andere gevallen is de crisisheffing volgens de A-G dus niet in strijd met het Europese recht. De A-G heeft slechts een adviserende rol. Dat betekent dat de Hoge Raad in zijn uitspraak het advies van de A-G niet altijd volgt.Voor het definitieve oordeel moeten we het oordeel van de Hoge Raad afwachten.