Gebruikelijkloonregeling: geen afroommethode

Verricht u werkzaamheden voor uw eigen bv, dan moet u daarvoor een marktconform salaris ontvangen. Onlangs heeft Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de manier waarop u dat salaris moet vaststellen.

Er zijn twee methoden om een marktconform salaris vast te stellen. De eerste methode houdt in dat u uw salaris vergelijkt met het salaris van werknemers die ongeveer dezelfde werkzaamheden verrichten bij een werkgever. De tweede methode is bedoeld voor de situatie waarin u geen vergelijkbare werknemer kunt vinden. In dat geval kan het salaris worden berekend op de omzet van de bv minus de kosten (exclusief uw salariskosten). Als uw salaris niet meer dan 25% afwijkt van dat salaris dan is uw salaris marktconform.

In de zaak waarover de rechter uitspraak moest doen, had de inspecteur het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) vastgesteld op basis van de tweede methode. Het salaris dat de DGA was meer dan 25% lager dan het salaris dat de inspecteur had berekend. De inspecteur had daarom een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd. De DGA was het daar niet mee eens. Hij was werkzaam als jurist en had zijn salaris gebaseerd op het salaris van een senior-jurist die in dienstbetrekking werkzaam was. De rechter heeft de DGA in het gelijk gesteld. Als het salaris van een vergelijkbare dienstbetrekking bekend is, dan is de tweede methode niet van toepassing.