Geen bijtelling, toch een kilometeradministratie?

Stel dat u of een van uw werknemers een auto van de zaak rijdt waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 25%. Als u de bijtelling wenst te voorkomen, dan moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Als uit die kilometeradministratie blijkt dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt, dan blijft de bijtelling achterwege. De bijtelling kan ook worden voorkomen door een auto te rijden waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 0%. Dit zijn auto’s met een CO2-uitstoot van 50 gram/kilometer of minder, die voor 1 januari 2014 op kenteken zijn gezet. Onder voorwaarden blijft dit percentage 60 maanden gelden. Omdat het bijtellingspercentage 0% is, hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden. Dat scheelt een hoop administratief gedoe. Maar wat nu als u gedurende het jaar van auto wisselt? Moet u dan toch een kilometeradministratie bijhouden? Daarover heeft Gerechtshof Amsterdam onlangs uitspraak gedaan.

De werknemer had in die casus in de eerste helft van het jaar een auto van de zaak waarop het bijtellingspercentage van 25% van toepassing was. In die periode had de werknemer niet privé gereden en keurig een kilometeradministratie bijgehouden. Daarmee was de werknemer gestopt toen hij een nieuwe auto kreeg waarvoor het bijtellingspercentage van 0% gold. Vervolgens kreeg de werkgever een naheffing loonbelasting over het eerste half jaar, omdat de werknemer niet had aangetoond dat hij niet meer dan 500 privékilometers had gereden in het jaar. Gerechtshof Amsterdam gaf de inspecteur daarin gelijk. Als een werknemer in de loop van een kalenderjaar achtereenvolgens verschillende auto’s rijdt, moet hij aan kunnen tonen dat hij in dat jaar met de auto’s samen niet meer dan 500 privékilometers heeft gereden. Omdat de werknemer halverwege het jaar was gestopt met de kilometeradministratie kon hij dat niet aantonen.