Hoofdlijnen belastingherziening

Vlak voor de zomer heeft het kabinet de hoofd­ lijnen van de belastingherziening bekend­ gemaakt. Het kabinet is van plan om de lasten op arbeid te verlagen in de hoop dat hiermee de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

Die lastenverlichting wil het kabinet bereiken via de volgende maatregelen. Voorgesteld wordt om de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te verhogen. Ook wordt voorgesteld om de arbeidskorting te verhogen. Daar staat wel tegen- over dat de algemene heffingskorting volledig wordt afgebouwd. Dat laatste heeft tot gevolg dat mensen met een hoog inkomen voortaan geen recht meer hebben op de algemene heffingskorting. Daarnaast worden de belastingtarieven in de tweede en derde schijf verlaagd met 2%-punt en zal de vierde belastingschijf pas vanaf een hoger inkomen worden toegepast.

Voor werkgevers komt er een loon- kostenvoordeel als zij werknemers met een laag inkomen in dienst nemen. Het kabinet is verder voor- nemens de vermogensrendements- heffing in box 3 aan te passen. Daarvoor zou afhankelijk van de beleggingsvorm een ander forfaitair rendement gaan gelden. De plannen van het kabinet moeten nog in wetsvoorstellen worden opgenomen. Hoe de diverse wijzigingen worden vorm gegeven, is dus nog niet bekend. Daarnaast zullen de plannen nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd moeten worden.

Bron: Fiscaal Actueel