Huurwoning op de zaak

Bent u ondernemer en gebruikt u een deel van uw huurwoning voor de onderneming? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om het gehele huurrecht als ondernemingsvermogen aan te merken. U kunt dan alle kosten van de huurwoning aftrekken van de winst.Wel moet u jaarlijks een bedrag voor privégebruik bijtellen. De bijtelling bedraagt doorgaans 1,8% van de WOZ-waarde. Ontvangt u huurtoeslag, dan moet u ook de ontvangen huurtoeslag optellen bij de winst. Onlangs besloot een rechter dat een huurrecht helemaal niet als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Als deze uitspraak in stand blijft, dan is de hiervoor beschreven kostenaftrek niet meer mogelijk.Tegen deze uitspraak is cassatie aangetekend, zodat het oordeel van de Hoge Raad nog moet worden afgewacht.