Inkomensverklaring en aangifte

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen aftrekposten, heffingskortingen en heffingvrij vermogen krijgen als zij een inkomensverklaring uit hun woonland verstrekken. Niet alle EU-lidstaten blijken de Nederlandse inkomensverklaring te ondertekenen. De Belastingdienst accepteert daarom dat de aangifte alvast zonder de inkomensverklaring wordt ingediend. Die moet naderhand alsnog worden opgestuurd. Daarna wordt de aangifte beoordeeld.