Kritiek op Belastingplan 2017

Het Belastingplan 2017 laat veel te wensen over. Het kabinet laat vooral ondernemers in de steek als het gaat om de afschaffing van pensioen in eigen beheer.

Voorzitter Wil Vennix van het Register Belastingadviseurs: “Het kabinet laat kansen liggen om het pensioen in eigen beheer soepel af te wikkelen. Het kabinet biedt dga’s de mogelijkheid om het pensioen premievrij te maken, om te zetten in een spaarregeling of om af te kopen. Een groot deel van de dga’s wil af van het pensioen in eigen beheer, wat alleen kan door het pensioen volledig af te kopen. In een aantal gevallen hebben de pensioen-bv’s daar geen liquiditeiten voor. Deze pensioen-bv’s en hun dga’s blijven daardoor ongewenst zitten met pensioen in eigen beheer. Het kabinet laat deze dga’s in de steek.”

Deze dga’s zouden graag de mogelijkheid hebben om af te zien van hun pensioen in eigen beheer. Het RB pleit daarom voor een aanpassing van het overgangsrecht, zodat een grotere groep daarvan gebruik kan maken en de problemen met het pensioen in eigen beheer sneller zijn opgelost.