Paramedici toch vrijgesteld

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze zomer een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de btw­vrijstelling voor diensten van (para­)medici. Volgens de Nederlandse wet is die vrijstelling alleen van toepassing op diensten verricht door medici die zijn opgenomen in de Wet BIG. Dit voorjaar bepaalde de Hoge Raad echter dat ook een paranormaal therapeut op HBO­niveau de vrijstelling mag toepassen.

De Hoge Raad heeft haar oordeel gebaseerd op de Europese Btw-richtlijn.Volgens die richtlijnag Nederland zelf regels stellen om te garanderen dat de vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens door (para-)medici alleen geldt voor diensten met een zeker kwaliteitsniveau. Nederland mag diensten van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau echter niet verschillend behandelen. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de Nederlandse wet diensten van (para-) medici met een gelijk kwaliteitsniveau wel verschillend behandelt, door alleen de diensten van BIG-geregistreerde (para-)medici vrij te stellen. De Nederlandse regeling is daardoor te strikt.

In haar brief geeft de minister aan dat de Belastingdienst voortaan zal toetsen of de verrichte diensten kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de gezondheidskundige diensten die worden verricht door BIG-geregistreerde medici. Als dat zo is, dan is de btw-vrijstelling van toepassing op de kwalitatief gelijkwaardige diensten, ook als die door een niet-BIG-geregistreerde (para-)medicus worden verricht. Voor de praktijk betekent dit dat van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of de gezondheidskundige diensten verricht door een niet-BIG-geregistreerde medicus gelijkwaardig zijn aan die van BIG-geregistreerde medici. Raadpleeg daarom uw RB-adviseur voordat u de vrijstelling voor paramedici gaat toepassen.