UBO-register

Nederland zet momenteel een UBO-register op om het witwassen van gelden tegen te gaan. Hieruit moet blijken wie de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen zijn. Aangenomen werd dat vooral bv’s te maken krijgen met het UBO-register. Uit een recent uitgebrachte brief van minister Dijsselbloem blijkt echter dat ook personenvennootschappen te maken krijgen met het UBO-register.