VAR wordt afgeschaft

Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Dat betekent dat het systeem van de VAR per 1 januari 2016 wordt afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de vrijwarende werking van de VARwuo en de VAR-dga voor naheffing van loonheffingen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die zekerheid willen over de beoordeling van hun arbeidsrelatie kunnen hun overeenkomst van opdracht aan de Belastingdienst ter beoordeling voorleggen. Als geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden, dan ontvangt u daarvan een brief van de Belastingdienst.Van een vrijwaring is echter alleen sprake als de opdrachtgever en de opdrachtnemer in de praktijk daadwerkelijk volgens de afspraken uit de overeenkomst werken.