Verhoging heffingsvrij vermogen ouderen afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de verhoging van de vrijstelling voor ouderen. Vanaf dat moment hebben zij alleen nog recht op de standaard vrijstelling van € 21.330 per persoon. Dit betekent dat ouderen in 2016 tot wel € 678 meer belasting gaan betalen.

Over spaartegoeden en andere beleggingen bent u 1,2% inkomstenbelasting ver- schuldigd in box 3.Van dit vermogen wordt een deel vrijgesteld. Tot een vermogen van € 21.330 hoeft u geen belasting te betalen. Deze vrijstelling geldt per persoon.Voor fiscale partners bedraagt de vrijstelling dus € 42.660. Op dit moment hebben ouderen onder voorwaarden nog recht op een verhoging van die vrijstelling. Voor belastingplichtigen die recht hebben op AOW wordt de vrijstelling verhoogd met € 28.236, of met € 14.118 als zij een laag inkomen uit werk en woning hebben. Ook deze verhoging geldt per belastingplichtige en kan voor fiscale partners worden verdubbeld. De verhoging voor ouderen is ook afhankelijk van het totale vermogen in box 3. Dat vermogen mag namelijk niet hoger zijn dan € 282.226 per belastingplichtige of € 564.451 voor partners. Is het vermogen hoger dan bestaat geen recht op de extra vrijstelling. Nu de verhoging in 2016 vervalt, is het verstandig om te beoordelen of het vermogen in box 3 verminderd of anders belegd kan worden.