Verliesverrekening houdster- en financieringsmaatschappij

Er is een wetsvoorstel ingediend voor de vennootschapsbelasting waardoor de mogelijkheid om verliezen van zogenoemde houdster­ en financieringsmaatschappijen te verrekenen, verder wordt beperkt.

Van een houdster- of financie- ringsmaatschappij is sprake als de activiteiten van een vennootschap gedurende (nagenoeg) het hele jaar (nagenoeg) uitsluitend bestaan uit het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden lichamen.

Deze vennootschappen mogen hun verliezen slechts verrekenen met winsten van jaren waarin de vennootschap ook werd aangemerkt als een houdster- of financieringsmaatschappij. Deze verliezen kunnen dus niet verrekend worden met winsten uit normale ondernemingsactiviteiten. In het jaar van aanvang of beëindiging van de houdster- of financieringsactiviteiten, vinden deze activiteiten meestal niet nagenoeg het hele jaar plaats, waardoor verliezen uit die jaren wel kunnen worden verrekend met winsten uit normale ondernemingsactiviteiten. Om er voor te zorgen dat ook in die jaren sprake is van een houdster- of financieringsmaatschappij, wordt voorgesteld om de wet te wijzigen.Van een holding- of financieringsmaatschappij is voortaan ook sprake als slechts gedurende een deel van het jaar feitelijk sprake is van houdster- of financieringsactiviteiten en als in het andere deel van het jaar sprake is van:

• (nagenoeg) geen activiteiten of
• (nagenoeg) uitsluitend voorbereidingsactiviteiten voor het starten van het houden van deelnemingen of financieren van verbonden lichamen of
• (nagenoeg) uitsluitend activiteiten om het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden licha- men te beëindigen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan geldt deze wetgeving met ingang van 1 januari 2016.