Voorkom automatische verrekening toeslagen: denk aan de betalingsregeling

Regelmatig blijkt na het indienen van een aangifte inkomstenbelasting dat er teveel toeslagen zijn ontvangen, waardoor een deel van de toeslagen moet worden terugbetaald.

De terugbetalingsverplichting ontstaat op het moment dat er een herziening van de toeslagbeschikking wordt ontvangen. Standaard wordt bij deze toeslagbeschikking een betalingsregeling aangeboden, die bij toeslagen een maximale duur heeft van twee jaren. Als u gebruik wilt maken van deze betalingsregeling, dan moet u de Belastingdienst/Toeslagen hierover in kennis stellen. Vergeet u dit, dan mag de Belastingdienst/Toeslagen het door u terug te betalen bedrag automatisch verrekenen met alle van de Belastingdienst te ontvangen teruggaven.

Het maakt niet uit of dit een voorlopige teruggave ten aanzien van toeslagen is of een voorlopige teruggave inkomstenbelasting. Het kan dus voorkomen dat een terug te betalen bedrag van zorgtoeslag over 2015, wordt verrekend met de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag over 2016. Deze automatische verrekening wordt alleen toegepast bij terug te betalen toeslagen. Heeft u een belastingschuld, dan mag deze door de Belastingdienst niet worden verrekend met ontvangen toeslagen, maar alleen met belastingteruggaven. Automatische verrekening met teruggaven vindt ook plaats als de overeengekomen terugbetalingsregeling niet wordt aangehouden. Moet u toeslagen over oude jaren terugbetalen, dan moet u dus tijdig reageren en verzoeken om een betalingsregeling, zodat u deze automatische verrekening met teruggaven kunt voorkomen.