Wijzigingen autobelastingen

Op 19 juni 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de autobelastingen (Autobrief II). Hierin staan plannen voor de bijtelling privégebruik auto in de loon- en inkomstenbelasting, de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Hij wil de autobelastingen eenvoudiger en duurzamer maken door de volgende maatregelen:

• Verlagen van de MRB voor reguliere personen auto’s met gemiddeld 2%.

• Juist verhogen van de MRB voor de meest ver- vuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.

• Geleidelijk verlagen van de BPM met gemiddeld 12% tot 2020.

• Stapsgewijs verlagen van het aantal bijtellingscategorieën van vier naar twee.

• Verlagenvanhetalgemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%.

• Afschaffen van de verlaag- de bijtellingspercentages voor (plug-in) hybride- voertuigen.

• Vanaf 2019 geldt alleen nog een verlaagd bijtellingspercentage van 4% voor voertuigen met een nul-emissie.

Deze maatregelen worden dit najaar aangeboden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen gaan in vanaf januari 2017.